CSV validator library.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

56 řádky
1.5KB

 1. <?php
 2. use Deblan\Csv\CsvParser;
 3. use Deblan\CsvValidator\Validator;
 4. use Symfony\Component\Validator\Validation;
 5. use Symfony\Component\Validator\Constraints\Email;
 6. use Symfony\Component\Validator\Constraints\Date;
 7. use Symfony\Component\Validator\Constraints\Callback;
 8. use Symfony\Component\Validator\Context\ExecutionContextInterface;
 9. require __DIR__.'/vendor/autoload.php';
 10. // Initialisation of the validator
 11. $validator = new Validator();
 12. // The first field must contain an email
 13. $validator->addFieldConstraint(0, new Email());
 14. // The second field must contain a date
 15. $validator->addFieldConstraint(1, new Date());
 16. // Validate the legend
 17. $validator->setExpectedHeaders(['foo', 'bar', 'bim']);
 18. // An line must contain 3 columns
 19. $validator->addDataConstraint(new Callback(function($data, ExecutionContextInterface $context) {
 20. if (count($data) !== 6) { // 6 because of the legend (3 fields * 2)
 21. $context->addViolation('The line must contain 3 columns');
 22. }
 23. }));
 24. // Initialisation of the parser
 25. $parser = new CsvParser();
 26. $parser->setHasHeaders(true);
 27. $validator->validate($parser->parseFile(__DIR__.'/tests/fixtures/example.csv'));
 28. if ($validator->isValid() === false) {
 29. foreach ($validator->getErrors() as $error) {
 30. $line = $error->getLine();
 31. $column = $error->getColumn();
 32. $message = $error->getViolation()->getMessage();
 33. echo <<<EOF
 34. <ul>
 35. <li>Line: $line</li>
 36. <li>Column: $column</li>
 37. <li>
 38. <p>$message</p>
 39. </li>
 40. </ul>
 41. EOF;
 42. }
 43. }