A simple PHP library to parse and generate CSV files.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Simon Vieille 7719bd7202
typo
1 månad sedan
src/Deblan/Csv add stream parser 5 månader sedan
tests tests for php7 5 månader sedan
.gitignore Insight analyse fixes 3 år sedan
.php-censor.yml CI 2 år sedan
LICENSE Insight analyse fixes 3 år sedan
README.md typo 1 månad sedan
composer.json composer 4 år sedan
phpunit.xml add stream parser 5 månader sedan

README.md

CSV parser/generator

A simple PHP library to:

 • parse a CSV file
 • parse a stream as CSV datas
 • generate CSV files.

PHP >= 7.1 required.

Composer installation

$ composer require deblan/csv "~3"

Or in your composer.json:

{
  "require": {
    "deblan/csv": "~3"
  }
}

Usages

Generator

use Deblan\Csv\Csv;

$csv = new Csv();

// Defines the delimiter (default is ;)
$csv->setDelimiter(";");

// Defines the enclosure (default is ")
$csv->setEnclosure('"');

// Defines the end of line (default is \n)
$csv->setEndOfLine("\n");

// Defines the charset (default is UTF-8)
$csv->setCharset("UTF-8");

// Add a new line at the end
$csv->addData(['Foo', '$1000'));

// Add a new line at the end
$csv->appendData(['Bar', '$600']);

// Add a new line at the beginning
$csv->prependData(['Boo', '$3000']);

// Defines all the datas
$csv->setDatas([[...], [...]]);

// Defines the header
$csv->setHeaders(['Product', 'Price']);

// Rendering
$result = $csv->render();

// Rendering to a file
$result = $csv->render('products.csv');

// Appending to a file
$result = $csv->render('products.csv', FILE_APPEND);

Parse a file

use Deblan\Csv\CsvParser;

$csv = new CsvParser();

// Defines the delimiter (default is ;)
$csv->setDelimiter(";");

// Defines the enclosure (default is ")
$csv->setEnclosure('"');

// Defines the end of line (default is \n)
$csv->setEndOfLine("\n");

// Headers?
$csv->setHasHeaders(true);

// Parse a file
$csv->parseFile('products.csv');

// Parse a string
$csv->parseString($myString);

// Headers and datas
$headers = $csv->getHeaders();
$products = $csv->getDatas();

Parse a stream

use Deblan\Csv\CsvStreamParser;

// CsvStreamParser is a CsvParser
$csv = new CsvStreamParser();

// Parse a stream
$csv->parseStream(fopen('products.csv', 'r'));

while ($data = $csv->getData()) {
	// ...
}