Bläddra i källkod

add Process component

tags/v1.0.0
Simon Vieille 7 månader sedan
förälder
incheckning
356837b136
Signerad av: Simon Vieille <simon@deblan.fr> GPG-nyckel ID: 03383D15A1D31745
2 ändrade filer med 13 tillägg och 2 borttagningar
  1. +2
    -1
      composer.json
  2. +11
    -1
      src/Deblan/Command/CheckCommand.php

+ 2
- 1
composer.json Visa fil

@@ -5,6 +5,7 @@
}
},
"require": {
"symfony/console": "^4.2"
"symfony/console": "^4.2",
"symfony/process": "^4.2"
}
}

+ 11
- 1
src/Deblan/Command/CheckCommand.php Visa fil

@@ -7,6 +7,7 @@ use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;
use Symfony\Component\Console\Command\Command as BaseCommand;
use Symfony\Component\Console\Helper\Table;
use Symfony\Component\Process\Process;

/**
* class CheckCommand.
@@ -83,7 +84,16 @@ class CheckCommand extends BaseCommand

protected function check($domain)
{
$whois = shell_exec(sprintf('whois %s', escapeshellarg($domain)));
$process = new Process(['whois', $domain]);
$process->run();

if (!$process->isSuccessful()) {
$this->fails[] = [$domain, 'FAIL'];

return;
}

$whois = $process->getOutput();

preg_match('/Expiry Date: ([^\s]+)/i', $whois, $match);


Laddar…
Avbryt
Spara