Bläddra i källkod

add Process component

develop
Simon Vieille 3 månader sedan
förälder
incheckning
356837b136
Signerad av: Simon Vieille <simon@deblan.fr> GPG-nyckel ID: 03383D15A1D31745
2 ändrade filer med 13 tillägg och 2 borttagningar
 1. 2
  1
    composer.json
 2. 11
  1
    src/Deblan/Command/CheckCommand.php

+ 2
- 1
composer.json Visa fil

@@ -5,6 +5,7 @@
5 5
     }
6 6
   },
7 7
   "require": {
8
-    "symfony/console": "^4.2"
8
+    "symfony/console": "^4.2",
9
+    "symfony/process": "^4.2"
9 10
   }
10 11
 }

+ 11
- 1
src/Deblan/Command/CheckCommand.php Visa fil

@@ -7,6 +7,7 @@ use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
7 7
 use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;
8 8
 use Symfony\Component\Console\Command\Command as BaseCommand;
9 9
 use Symfony\Component\Console\Helper\Table;
10
+use Symfony\Component\Process\Process;
10 11
 
11 12
 /**
12 13
 * class CheckCommand.
@@ -83,7 +84,16 @@ class CheckCommand extends BaseCommand
83 84
 
84 85
   protected function check($domain)
85 86
   {
86
-    $whois = shell_exec(sprintf('whois %s', escapeshellarg($domain)));
87
+    $process = new Process(['whois', $domain]);
88
+    $process->run();
89
+
90
+    if (!$process->isSuccessful()) {
91
+      $this->fails[] = [$domain, 'FAIL'];
92
+
93
+      return;
94
+    }
95
+
96
+    $whois = $process->getOutput();
87 97
 
88 98
     preg_match('/Expiry Date: ([^\s]+)/i', $whois, $match);
89 99
 

Laddar…
Avbryt
Spara