Browse Source

fix typo

master
Simon Vieille 9 months ago
parent
commit
e401ecc7bd
  1. 2
      bin/terminate

2
bin/terminate

@ -98,7 +98,7 @@ if [ "$ERROR" -eq 1 ]; then
fi
exitIfEmpty "$INPUT_FILE" "Input file is missing (-i)"
exitIfEmpty "$OUTPUT_FILE" "Output file is missing (-i)"
exitIfEmpty "$OUTPUT_FILE" "Output file is missing (-o)"
if [ ! -f "$INPUT_FILE" ]; then
error "No such file: $INPUT_FILE"

Loading…
Cancel
Save