This a propel behavior to auto-generate methods of FOSRestBundle.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Simon Vieille acb3935103 Documentation 3 yıl önce
src/Deblan/Propel/Behavior Annotation issue fixed 3 yıl önce
LICENSE.md licence 3 yıl önce
README.md Documentation 3 yıl önce
composer.json Annotation issue fixed 3 yıl önce

README.md

fos-rest-behavior

This a propel behavior to auto-generate methods of FOSRestBundle.

Installation

composer require deblan/fos-rest-behavior

How to

<table name="foo">
  <column name="id" type="INTEGER" primaryKey="true" autoIncrement="true" required="true" />
  <column name="label" type="VARCHAR" size="256"/>
  <column name="is_active" type="BOOLEAN" size="1"/>

  <behavior name="Deblan\Propel\Behavior\FOSRestBehavior">
    <parameter name="id" value="all"/>
    <parameter name="label" value="myGroup"/>
    <parameter name="is_active" value="myGroup, anotherGroup"/>
  </behavior>
</table>

After the model generation, the abstract class Foo will be updated with new annotations and methods:

/**
 * [...]
 *
 * @JMS\Serializer\Annotation\ExclusionPolicy("all")
 */
abstract class Foo implements ActiveRecordInterface
{
  ...

  /**
   * @JMS\Serializer\Annotation\SerializedName("id")
   * @JMS\Serializer\Annotation\Groups({"all"})
   * @JMS\Serializer\Annotation\VirtualProperty
  */
  public function getRestId()
  {
    return $this->getId();
  }
  
  /**
   * @JMS\Serializer\Annotation\SerializedName("label")
   * @JMS\Serializer\Annotation\Groups({"myGroup"})
   * @JMS\Serializer\Annotation\VirtualProperty
  */
  public function getRestLabel()
  {
    return $this->getLabel();
  }

  /**
   * @JMS\Serializer\Annotation\SerializedName("is_active")
   * @JMS\Serializer\Annotation\Groups({"myGroup", "anotherGroup"})
   * @JMS\Serializer\Annotation\VirtualProperty
  */
  public function getRestIsActive()
  {
    return $this->getIsActive();
  }

  ...
}