Browse Source

Polish language added [missed file]

dev-master v1.8.2
Simon Vieille 2 years ago
parent
commit
b77c4800c2
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 919533E2B946EA10
1 changed files with 108 additions and 0 deletions
  1. +108
    -0
      app/locales/pl.yml

+ 108
- 0
app/locales/pl.yml View File

@ -0,0 +1,108 @@
app:
title: '#!GIST'
title_prefix: '#!GIST - '
menu:
home:
title: 'Home'
about:
title: 'O projekcie'
my:
login:
title: 'Logowanie'
logout:
title: 'Wylogowanie'
register:
title: 'Rejestracja'
my:
title: 'Konta'
my:
title: 'Moje wklejki'
nothing: 'Nie ma jeszcze nic!'
api:
title: 'API'
warning: 'Trzymaj to w <strong>sekrecie!</strong>'
form:
generate: 'Wygeneruj nowy'
gist:
untitled: 'Bez tytułu'
404:
title: 'Oops!'
message: 'Wklejka nie została znaleziona...'
action:
view: 'Podgląd'
history: 'Commit(s)'
raw: 'RAW'
download: 'Pobierz'
clone: 'Sklonuj'
embed: 'Embed'
add: 'Nowa'
date:
format: 'Y-m-d h:i:s'
footer:
text: '<p>Napędzane przez <a href="https://gitnet.fr/deblan/gist">GIST</a>, to jest open source :) - <a href="https://gitnet.fr/deblan/gist#api">API</a></p>'
login:
login:
title: 'Logowanie'
invalid: 'Nie prawidłowy login lub hasło.'
form:
username:
placeholder: 'Login'
password:
placeholder: 'Hasło'
remember_me:
label: 'Pamiętaj'
register:
title: 'Nowe konto'
already_exists: 'Ta nazwa użytkownika jest już zarejestrowana!'
registred: 'Gratulacje, twoje konto zostało utworzone!'
form:
username:
placeholder: 'Login'
current_password:
placeholder: 'Obecne hasło'
password:
placeholder: 'Hasło'
form:
error:
password: 'Nie prawidłowe hasło.'
not_blank: 'To pole nie powinno być puste!'
title:
placeholder: 'Tytuł'
cipher:
label: 'Szyfrowanie: %value%'
choice:
anyway: 'Tak czy inaczej'
yes: 'Tak'
no: 'Nie'
submit: 'Wyślij'
filter: 'Filtr'
confirm: 'Potwierdzasz?'
success:
password: 'Hasło zostało zaktualizowane.'
gist: 'Wklejka została usunięta.'
type:
label: 'Język: %value%'
choice:
all: 'All'
html: 'HTML'
xml: 'XML'
css: 'CSS'
javascript: 'JAVASCRIPT'
php: 'PHP'
sql: 'SQL'
yaml: 'YAML'
perl: 'PERL'
c: 'C/C++'
asp: 'ASP'
python: 'PYTHON'
bash: 'BASH'
actionscript3: 'ACTION SCRIPT'
text: 'TEXT'

Loading…
Cancel
Save