Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Simon Vieille 53419bc81f
fix issue with MS login update
5 miesięcy temu
src init 1 rok temu
.gitignore update gitignore 8 miesięcy temu
README.md add documentation 8 miesięcy temu
index.js fix issue with MS login update 5 miesięcy temu
login_example Documentation 1 rok temu
package.json init 1 rok temu

README.md

Office365 OAuth2 authenticator

This project retrieves cookies used to authenticate an user on Sharepoint Online.

Requirements

Tested with NodeJS 6.x, 8.x and 10.x.

Installation

$ git clone https://gitnet.fr/deblan/office365-oauth2-authenticator.git
$ cd office365-oauth2-authenticator
$ npm install

Configuration

$ cp login_example login
$ chmod +x login

Edit login and replace values of:

  • MS_OFFICE365_SITE
  • MS_OFFICE365_LOGIN
  • MS_OFFICE365_PASSWORD

Then run ./login.