Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Simon Vieille 881ffc5c70
add ProxyErrorOverride
3 miesięcy temu
bin add information 4 miesięcy temu
etc add php7.4 - change labels 6 miesięcy temu
share/bin add default answer and add compliance with shellcheck 8 miesięcy temu
src add ProxyErrorOverride 3 miesięcy temu
.gitignore add documentation 8 miesięcy temu
Makefile refactoring 8 miesięcy temu
README.md add documentation 8 miesięcy temu

README.md

VHOST-MANAGER

VHOST-MANAGE helps you to create apache2 vhosts.

Requirements

  • PHP
  • /bin/sh
  • GCC
  • whiptail
  • wget
  • make

Installation

$ sudo apt install gcc whiptail wget make
$ sudo apt install <php stuff>
$ git clone https://gitnet.fr/deblan/vhost-manager.git
$ cd vhost-manager
$ make

Configuration

$ cp etc/config.dist etc/config
$ vim etc/config

Usage

$ sudo ./bin/vhost-add