Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

543B

VHOST-MANAGER

VHOST-MANAGE helps you to create apache2 vhosts.

Requirements

  • PHP
  • /bin/sh
  • GCC
  • whiptail
  • wget
  • make

Installation

$ sudo apt install gcc whiptail wget make
$ sudo apt install <php stuff>
$ git clone https://gitnet.fr/deblan/vhost-manager.git
$ cd vhost-manager
$ make

Configuration

$ cp etc/config.dist etc/config
$ vim etc/config

Usage

$ sudo ./bin/vhost-add