Browse Source

Corregit problema al carregar els reslutats de la api + corregit problema al mostrar imatges dels slides + comentats links a les pàgines redundants

master
janmaroto 4 months ago
parent
commit
34f5aa866c
  1. 4
      src/app/pages/form/form.page.html
  2. 4
      src/app/pages/list/list.page.html

4
src/app/pages/form/form.page.html

@ -47,9 +47,9 @@
</ion-item>
<ion-button id="submit-button" type="button" (click)="addCountry()">Add Country</ion-button>
<div class="bigButtonDiv">
<!-- <div class="bigButtonDiv">
<div class="buttonDiv" routerLink="/main">Go to home page</div>
<div class="buttonDiv" routerLink="/list">Go to result page</div>
</div>
</div> -->
</ion-content>

4
src/app/pages/list/list.page.html

@ -33,8 +33,8 @@
</ion-item-sliding>
</ion-list>
<div class="bigButtonDiv">
<!-- <div class="bigButtonDiv">
<div class="buttonDiv" routerLink="/main">Go to home page</div>
<div class="buttonDiv" routerLink="/form">Go to form page</div>
</div>
</div> -->
</ion-content>

Loading…
Cancel
Save