Go to file
2022-03-02 19:38:13 +01:00
backend Afegits fitxers de backend 2022-03-02 19:08:20 +01:00
src Corregit problema al carregar els reslutats de la api + corregit problema al mostrar imatges dels slides + comentats links a les pàgines redundants 2022-03-02 19:38:13 +01:00
README.md Update on README 2022-03-02 19:10:48 +01:00

Entrega 2 del projecte ionic.

Jan Maroto

El fitxer de insert, es dius insert_old.php