Default Branch

master

34f5aa866c · Corregit problema al carregar els reslutats de la api + corregit problema al mostrar imatges dels slides + comentats links a les pàgines redundants · Updated 4 months ago